Bestuur

Bestuur Papua Erfgoed

Feije Duim - voorzitter 

Huub Lems - secretaris

Peter Waal - penningmeester

Fred Gales - lid

Rogier Smeele -lid

Piet Bots - lid

Fransje Sollewijn Gelpke - adviseur

Carmen Halfhide - adviseur

Anke Kamerman - adviseur/notulist

 

Comité van Aanbeveling

Anna-Karina Hermkens

Suzanne Legéne

Pamela Pattynama

Vien Sawor

Jaap Timmer

Dirk Vlasblom

Joop van Zijl

Raad van Advies

Otto Ap
Fer Hoekstra
Eef Mamoribo
Jos Marey
Kees van den Meiracker